Cyfrifiannell i ganfod sawl ystafell wely y bydd gennych hawl iddynt mewn perthynas ch Lwfans Tai Lleol neu Eiddo Gymdeithasol ar Rent (Cymdeithas Tai neu debyg)
Er mwyn canfod nifer cywir yr ystafelloedd gwely (hyd at uchafswm o 4) ar eich cyfer, dewiswch yr amgylchiadau syn eich disgrifio chi (ach teulu, os yn berthnasol) ar y rhestrau isod a gadewch ir rhaglen gyfrifor cyfan i chi. Ar gyfer Lwfans Tai Lleol, bydd llawer o gyfraddau Lwfans Tai Lleol (categorau) gwahanol, ym mhob ardal felly cyn i chi wirio wythnosol y lwfans (dylai fod ar wefan eich cyngor lleol) mae angen i chi wybod eich categori Lwfans Tai Lleol a bydd hyn yn dibynnu ar nifer yr ystafelloedd gwely syn briodol ar gyfer eich aelwyd (chi, eich teulu ac eraill syn byw gyda chi).      a chliciwch i ddangos nifer yr ystafelloedd gwely ar eich cyfer chi

Esboniad or rheolau o ran ystafelloedd gwely ar gyfer grwpiau aelwydydd. Un ystafell wely ar gyfer bob un or unedau pobl canlynol, gan gyfrif un unigolyn unwaith yn unig, yn y grwp cyntaf syn cyd-fynd. (a) Cwpl priod neu ddi-briod syn byw gydai gilydd fel gwr a gwraig neu gwpwl or un rhyw mewn partneriaeth sifil neu syn byw fel petaent wedi ffurfio partneriaeth or fath. (b) Rhywun syn 16 oed a throsodd.. (c) Dau blentyn or un rhyw syn iau nag 16 oed. (d) Dau blentyn syn iau na 10 oed. (e) Plentyn(plentyn yw rhywun o dan 16 oed). Bellach gellir rhoi ystafell wely ychwanegol os oes angen gofalwr dros nos nad ywn byw yn y ty fel arfer, i ofalu am aelod or teulu neu os na ellir disgwyl yn rhesymol i blentyn anabl iawn rannu ystafell wely ond ni ellir cynnig mwy nar uchafswm o bedair ystafell wely. Hefyd, mae gofalwyr maeth cymeradwy wediu heithrio or diffiniad sengl ac o dan 35 oed.

Ac yn olaf, defnyddiwch y botwm Yn l ar eich porwr er mwyn dychwelyd at y dudalen we yr ydych newydd ei gadael.

Copyright www.ovaltech.ltd.uk 2014